WEGETACJA

ZRÓWNOWAŻONY WZROST

Roślinność z definicji jest podstawą każdej fermy, zarówno upraw jak i hodowli zwierząt. W większości przypadków uprawiamy ją na uprawy, ale czasami na obszarach o mniejszym znaczeniu  roślinność jest pozostawiona sama sobie.

Roślinność na granicach pól jest czasami przycinana, tak aby traktory i inne maszyny nie uszkodziły się od przerośniętych gałęzi. Rowy są okrywane mierzwą i oczyszczane po to, by zapewnić  swobodny przepływ wody.

Po obfitych opadach lub zimie, gdy topnieje śnieg, ogromne ilości wody muszą być odsączane z pól. Nadmierna roślinność może to blokować utrzymując wodę na polach. Tam gdzie możemy, zostawiamy roślinność jako siedlisko dla różnych gatunków zwierząt.