Cztery zwroty

Zwrot inspiracji

Są dawanie ludziom nadziei i poczucia celu.

Zwrot kapitału naturalnego

Przywracanie bioróżnorodności, jakości gleby i wody.

Zwroty zasobów finansowych

Realizacja długoterminowego zrównoważonego zysku.

Zwrot kapitału społecznego

Tworzenie znaczących miejsc pracy i działalności gospodarczej, edukacja i bezpieczeństwo.

20 lat

  • Staramy się osiągnąć zdrową równowagę między 4 zwrotami w sposobie prowadzenia naszej działalności. Wymaga to przyjęcia długoterminowej wizji obejmującej co najmniej jedno pokolenie. Aby zrealizować tę wizję, stale uczymy się i dostosowujemy do zmian w społeczeństwie i środowisku.

3 strefy

  • Naszym celem jest dbanie o środowisko naturalne, w którym produkowane są nasze uprawy i żywność. Chronimy glebę, lokalną roślinność (rośliny, drzewa), wodę i klimat (jakość powietrza). Tworzy to podstawy naszej produktywności, zapewniając wysoką jakość naszych produktów.
  • Postrzegamy krajobraz jako mozaikę zróżnicowanych możliwość wykorzystania ziemi i współpracujemy z innymi zainteresowanymi tak, aby zrównoważyć funkcje obszarów naturalnych, obszarów produkcyjnych i stref mieszanych. Spełniamy warunki ochrony środowiska i osiągamy założenia produkcyjne.
  • Ogromnym krokiem, który obecnie podejmujemy jest znacząca redukcja, a w niektórych przypadkach rezygnacja z użycia nawozów sztucznych i chemikaliów.
  • Wszystko zaczęło się 5 lat temu, w Niemczech, gdy zamieniliśmy setki hektarów upraw roślin okrywowych na trawiaste pastwiska. Obecnie przerobiliśmy większość naszych terenów w Niemczech na organiczne.
  • Rotacja naszych upraw jest oparta na mieszance trawy – koniczyny
  • Szukamy harmonii i wsłuchujemy się w naszą ziemię i rośliny.
  • Nie przeszkadza nam, gdy zauważymy parę chwastów, parę żuczków lub gdy pszenica czy jęczmień nie wyglądają tak świetnie jak konwencjonalne uprawy. Tak naprawdę, to ogromnie satysfakcjonujące, gdy widzimy jak poprawia się jakość naszych gleb i wzrasta poziom bioróżnorodności.
  • Nasze doświadczenie pokazuje nam, że ceną przekształcenia się na produkcję organiczną jest zmniejszona wydajność z hektara. W Niemczech akceptujemy 50% regularnej wydajności. Nie ustajemy w poszukiwaniu nowych sposobów zmaksymalizowania całkowitej produkcyjności naszego systemu z pomocą naturalnych rozwiązań. Zapoznajemy konsumentów z naszą ideą, po to, aby docenili nasz wysiłek i zechcieli nagrodzić naszą filozofię godząc się na płacenie wyższych cen za te piękne i naturalne produkty, które im dostarczamy.
organic produced barley germany
organic produced soya beans germany