ZDROWE GLEBY

WZROST SPÓŁKI

Szukając bardziej zrównoważonego modelu rolnictwa, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy zmienić sposób prowadzenia gospodarstw. Kilka lat temu zaczęliśmy znacznie zmniejszać, a w niektórych przypadkach rezygnować z nawozów i chemikaliów.

W Niemczech, gdzie setki hektarów upraw okrywowych stanowią zielony nawóz przekształciliśmy większość naszych hektarów w produkcję ekologiczną. Dobrze zrealizowaliśmy nasz plan i sposób współpracy dzięki idei 4 zwrotów, 20 lat, 3 stref, opracowanym przez Fundację Commonland. To podejście umożliwia użytkownikom ziem, farmerom oraz firmom kolektywnie, w sposób zrównoważony zarządzać krajobrazem, którego są częścią.

ROŚLINY I GLEBY

Staramy się słuchać naszej gleby i naszych roślin. Nasz płodozmian opiera się na mieszance koniczyny.

Szukamy większej harmonii. Nie przeszkadza nam, gdy widzimy kilka chwastów, kilka chrząszczy lub pszenicę i jęczmień, które nie są tak piękne, jak te konwencjonalne.

W Niemczech akceptujemy 50% naszej normalnej produkcji. Zapoznajemy konsumentów z naszą ideą, po to, aby docenili nasz wysiłek i zechcieli nagrodzić naszą filozofię godząc się na płacenie wyższych cen za te piękne i naturalne produkty, które im dostarczamy.