ROLNICTWO W ZGODZIE Z NATURĄ

EKOROZWÓJ

Hodowla jest pasją Koepon. Zwierzęta są szczęśliwe i zdrowe, karmione smaczną, pożywną i wysokiej jakości paszą, którą codziennie wytwarzają nasi farmerzy. Dbamy o nasz personel i dążymy do tego, żeby mieć pozytywny wpływ na lokalną społeczność, której częścią jesteśmy.

ZARZĄDZAMY NA PODSTAWIE TEGO, CO WIEMY

Poszukując bardziej cyklicznego i zrównoważonego modelu operacyjnego, kilka lat temu zdaliśmy sobie sprawę, że musimy zmienić sposób prowadzenia działalności. Doszliśmy do tego, że nasza wizja i sposób pracy dobrze współgra z podejściem określanym 4 zwrotami, 20 lat, 3 strefami rozwiniętymi przez Commonland Foundation. Jest to struktura, która rozwija propozycję zmiany biznesowej na poziomie ekosystemu, który jednoczy kwestie rolnictwa, żywności, miejsc pracy, finansów i ekologii.

NASZA WIZJA

4 zwroty:

zwrot inspiracji: dawanie ludziom nadziei i poczucia celu;

zwrot kapitału społecznego: tworzenie znaczących miejsc pracy i działalności gospodarczej, edukacja i bezpieczeństwo;
zwrot kapitału naturalnego: przywracanie bioróżnorodności, jakości gleby i wody;
zwrot zasobów finansowych: realizacja długoterminowych zrównoważonych zwrotów.

3 strefy:

strefa naturalna – nastawiona na odzyskanie podłoża ekologicznego oraz różnorodności;

strefa mieszana – nastawiona na odzyskanie warstwy urodzajnej i zapewniająca powolną i zrównoważoną produktywność;

strefa ekonomiczna – nastawiona na zapewnienie szybkiej i zrównoważonej produktywności ekonomicznej.

20 lat:

Przywrócenie krajobrazu do pierwotnego stanu zajmuje około jednego pokolenia lub 20 lat.