NASZE GOSPODARSTWA: NIEMCY

Koepon Farms: Niemcy

W północno – wschodnich Niemczech, w stanie Mecklenburg-Vorpommern, są cztery gospodarstwa rodziny Pon, które rozwijają się coraz prężniej i tworzą jedną fermę. To właśnie tutaj trzymanych jest 600 krów rasy Jersey wraz z ich potomstwem. Uprawianych jest w sumie około 4 000 hektarów gruntów ornych i obszar trawiasty. Dodatkowo na pastwisku trzymanych jest 3500 owiec oraz ich jagnięta. Pasza dla naszych zwierząt jest uprawiana prawie wyłącznie na naszej ziemi.

Różnorodny i piękny krajobraz został utworzony jeszcze w epoce lodowcowej. Pagórkowate pola i łąki mieszają się z lasami i jeziorami. Gleba jest różnorodna; żyzna piaszczysto-ilasta gleba i ubogie piaszczyste obszary występują obok siebie, albo graniczą z kamienistymi powierzchniami. Średnie opady atmosferyczne wynoszą około 550 mm. Zespół 80 pracowników uprawia pola i opiekuje się zwierzętami.

Czujemy się w obowiązku dbać o w większości nietkniętą naturę znajdującą się w Sternberger, przyrodniczym parku Seenland. Dlatego w 2018 roku podjęto decyzje, aby zamienić większość gruntów ornych i hodowli bydła mlecznego na rolnictwo ekologiczne. Z tego też powodu ustaliliśmy, że kierunek naszych działań pójdzie w kierunku jeszcze bardziej zrównoważonego rolnictwa.

Swoim pracownikom oferujemy atrakcyjną pracę. Staramy się optymalnie łączyć postęp techniczny, cyfryzację oraz miłość do rolnictwa i natury. Naszym celem jest łatwiejsza praca i poprawa jakości, co ma uczynić naszą pracę łatwiejszą i wydajniejszą.