NAJLEPSZE NA ŚWIECIE FERMY

Nasze farmy

Koepon produkuje mleko w 4 miejscach w Europie. Warunki lokalne są różne, ale gospodarstwa działają w ramach tej samej misji: wytwarzać produkty wysokiej jakości, z doskonale zarządzanych pól i zwierząt. Odnosimy się z szacunkiem do naszych zwierząt, naszego personelu, naszej społeczności i środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych gospodarstwach? Kliknij dowolną strzałkę na mapie, aby dowiedzieć się więcej.

Koepon Farms Custom Map image/svg+xml Countries of Europe